Cena konzultace

Cena za konzultaci je vždy od 1200 Kč,
při delším trvání než 1 hodinu je dále počítána dle uplynulého času.

Při osobní konzultaci je platba možná pouze hotově.

Osobní konzultace jsou možné pouze v Praze.

Cena emailového mentoringu

Cena je počítána dle uplynulého času.

Cena emailového mentoringu je stanovena dle času, který vám při něm budu věnovat. Očekávejte, že na mou jednu odpověď vynaložím 30 – 60 minut.

u

Jestli je pro vás emailový mentoring neznámý pojem, navštivte tuto sekci a dozvíte se k němu vše podstatné.

Share This