Cena konzultace

Cena za konzultaci je vždy od 1200 Kč,
při delším trvání než 1 hodinu je dále počítána dle uplynulého času.

Při osobní konzultaci je platba možná pouze hotově.

Osobní konzultace jsou možné pouze v Praze.

Cena emailového mentoringu

Pečlivě si přečtu váš příběh, bude-li třeba, zeptám se vás na další podrobnosti, abych příběhu i vám lépe porozuměl a na závěr pro vás připravím podrobnou odpověď.

Výjimečně dle složitosti vaší situace mohu cenu zvýšit, ale budete o tom vždy vědět předem.

u

Jestli je pro vás emailový mentoring neznámý pojem, navštivte tuto sekci a dozvíte se k němu vše podstatné.

Share This