Jestli chcete někoho skutečně poznat a dozvědět se o něm, jaký ve svém jádru je, jen málo co vám tak dobře napoví, jako znalost jeho životních hodnot. Aby vám tato nápověda mohla být dobrým pohledem do duše někoho jiného, pak byste měli mít velmi dobrý přehled i o vlastních životních hodnotách.

Proč je to důležité? Protože se v životních hodnotách můžete s někým rozcházet a kvůli tomu více či méně narážet na nesoulad partnerského, přátelského, rodinného, někdy i pracovního vztahu.

Čím větší průnik s někým v životních hodnotách budete mít, tím zásadně stoupá šance, že si s tou osobou budete rozumět na velmi hluboké úrovni. Životní hodnoty můžeme rozdělit na dvě skupiny, společenské a osobní.

Společenské životní hodnoty

U těchto hodnot bezvýhradně potřebujete jejich sdílení s vašimi blízkými, nebo aby je alespoň dovedli respektovat a řídili se jimi. V opačném případě se s takovými lidmi budete dostávat do sporu a na obou stranách čelit vzájemnému nepochopení. To vše může vyústit v konflikt, který abyste vyřešili:

a) musíte slevit ze své životní hodnoty
b) druhá strana vaší životní hodnotu začne respektovat a řídit se jí
c) ukončíte s dotyčnou osobou vztah

Za klíčové je umět říct, co je důležité pro vás a zjistěte, co je důležité pro toho druhého. Pak se pokuste najít společné východisko. Naprostý základ je o tom mluvit, ne se na druhého zlobit a něco mu vyčítat. Berte v potaz, že nebude rozumět tomu, proč se zlobíte, když pro něj daná věc může být banální. Takže se v lepším případě dočkáte účelové omluvy. V horším případě je jen otázkou času, než budete opět čelit podobně nepříjemné události zakončené jen další účelovou omluvou.

Pokud není možné řešení b), hledejte cestu, jak si vzájemně vyjít vstříc, tedy kombinací možností a)b), v krajním případě c). Dozajista nejhorší možností je, neudělat vůbec nic.

Abyste nabyli o společenských hodnotách konkrétní představu, uvedu jako příklad ty, které jsou důležité pro mě. Jsou jimi spolehlivost, komunikace a upřímnost.

SPOLEHLIVOST

E

dochvilnost

E

co řeknu, to platí

Nebudu se divit, když budete oponovat, že spolehliví můžeme být i sami pro sebe. To je pravda. Jenže na světě nejsme sami, takže chceme být spolehliví i pro druhé a potřebujeme, abychom se na ně mohli též spolehnout. Pokud jinému na mé hodnotě nezáleží, nebo si ji nedovede osvojit, pak jsem jako spolehlivý člověk opakovaně vystavován situacím, které pro mě nejsou příjemné.

Mám úžasnou kamarádku a nepíšu to proto, že by si to mohla přečíst. Jsem ohromně vděčen, že mi život umožnil poznat tak skvělého člověka. Jenže chodí pozdě, nebo rovnou na setkání nedorazí vůbec. Známe se mnoho let a přes mé upozorňování a jasná sdělení, je její dochvilnost ještě horší. Je mi to velmi nepříjemné a neustále mě připravuje o můj čas, o čemž s ní otevřené hovořím.

V současnosti máme spolu dohodu, že přijede až ke mně, zazvoní na dveře a teprve pak někam vyrazíme. Když nedorazí nebo bude mít zpoždění, já se aspoň nebudu nikam zbytečně trmácet. Nicméně i tak pro mě její pozdní nebo žádný příchod bude stále nepříjemný. Toto je řešení dle výše uvedeného bodu a), kdy slevím ze své životní hodnoty a dále b), kdy má kamarádka přistoupí na mou podmínku, aby nebyla nutná možnost c).

KOMUNIKACE

E

správná interpretace vlastních myšlenek, aby bylo sdělení jasné

E

když si nejsem informací jistý, zeptám se, abych vše správně pochopil

5

umění říct: „Já tomu nerozumím“

E

ochota vysvětlit nebo jinak formulovat sdělení, aby mu ostatní rozuměli

E

otevřeně hovořit o problémech, neshodách a potřebách v partnerství, s přáteli i s rodinou

Když má někdo ve zvyku mluvit v hádankách, nebo postrádá schopnost jít k jádru věci, potřebuji se dovtípit příčiny a vyřešit tak například nějakou neshodu, zamezit hádce a podobně. Když druhá strana pro toto nemá pochopení, stává se komunikace časově i energicky velmi náročná.

UPŘÍMNOST

E

jednat s druhými na rovinu a nelhat, totéž očekávám od ostatních

E

pro vlastní osobní rozvoj potřebuji upřímnou zpětnou vazbu

5

neupřímná pochvala je k ničemu

5

potřebuji vědět, v čem se mohu zlepšit

E

oceňuji druhé za jejich upřímnost, aby věděli, že mi narovinu mohou sdělit, co si opravdu myslí

Jedině s upřímností lze vztahy i sebe dál posouvat, než být ok se lží, abychom nemuseli nic řešit. Nemusí to být vždy snadné, jenže když se nám třeba bude druhý bát sdělit, že ho naše jednání zraňuje nebo je mu jinak nepříjemné, my to nebudeme vědět, a budeme v tom nevědomě pokračovat. I něco takového se může stát, když pro nás nebude upřímnost samozřejmostí.

Osobní životní hodnoty

Abyste s někým dovedli dobře vycházet, osobní hodnoty není nutné bezezbytku sdílet. Samozřejmě shoda alespoň v některých z nich je vítanou výhodou zvláště k budování a udržení partnerství a přátelství.

Zásadním rozdílem oproti společenským hodnotám je, že nepotřebujete k udržení osobní hodnoty spolupráci jiného člověka. Například při „umění říct ne“ sice jednáte s někým jiným, ale nepotřebujete od něj, aby vaší hodnotě rozuměl ani, aby ji respektoval. Osobní hodnoty jsou o tom, že se postavíte sami za sebe, nehledě na stanovisko ostatních. Své stanovisko oznamujete, nediskutujete o něm a ani ho nepotřebujete vysvětlovat nebo o něm někoho přesvědčovat.

Dlužno dodat, pokud někomu ve vztahu schází životní hodnota „umění říct ne“ a „chránit si osobní čas“, pak logicky na svého partnera bude mít méně času. Takže absence těchto hodnot u toho druhého na vás může mít vliv. Jen by to nemělo být v takové míře, jako u hodnot společenských. Toto platí i pro mé ostatní osobní hodnoty, u nichž pro vás uvádím příklady.

BÝT SÁM SEBOU

E

chovat se přirozeně a nepřetvařovat se

5

jít si za tím, co chci a co mi dává smysl nehledě na to, co si druzí budou myslet

5

nedělat dobrý dojem, být tím kým jsem a ať se ostatní sami rozhodnou, zda jsem pro jejich život přínosem

E

stát si za vlastními hodnotami a sám za sebou

Pokud bych byl s partnerkou, která tuto životní hodnotu neuznává, pak by mě nedokázala za prvé brát tím, kým jsem a za druhé by sama nebyla přirozená a já potřebuji ve svém životě ženu bez obalu, takovou jaká skutečně je.

CHRÁNIT SI OSOBNÍ ČAS

E

neplýtvat vlastním časem

E

mít efektivní organizaci času a plánování

E

nevěnovat se věcem, které mi nic nepřinášejí

UMĚNÍ ŘÍCT NE

E

nepodléhat nátlaku ostatních, např. přemlouvání k pití alkoholu, nebo přesvědčování ke koupi produktu

E

odmítnutí přehnaného požadavku, který mi nevyhovuje časově nebo svým obsahem (rodinná sešlost, sraz s přáteli, žádost o pomoc a další)

E

nemusím a nepotřebuji mít v životě všechno, mohu říct NE na svá vlastní přání, která jsem schopen si realizovat, ale vím, že pro mě jejich naplnění není nezbytné

JSEM U SEBE NA PRVNÍM MÍSTĚ

E

jsem pro sebe důležitý, záleží mi na sobě a mám se rád

E

myslím na svá přání, sny i touhy, a mnohé si plním

E

nepodřizuji svůj život vykonáváním potřeb druhých na úkor mě samotného, obětovat se pro druhé není cesta k vlastnímu štěstí

E

nejprve naplňuji své vlastní životní potřeby a až poté se starám o druhé, protože teprve pak mám skutečně z čeho dávat

Opět je pro mě velmi důležité sdílení této osobní hodnoty v mém partnerském životě. Potřebuji někoho se schopností docenit samu sebe, co myslí na svá přání a bezhlavě se nežene plnit četné požadavky všech, co si na něco vzpomenou. Je pro mě neskutečně báječné být s ženou, která má ráda sama sebe.

Když už víte, oč běží

Po pročtení řádků výše, už možná víte, proč si s někým nerozumíte – vaše životní hodnoty mohou být rozdílné.

Umět si otevřeně promluvit je první krok na společné cestě dojít na obou stranách k přijatelnému řešení. Zásadní je uvědomit si, kolik jste ochotni druhému věnovat času a své energie, abyste uhájili své životní hodnoty s ohledem na to, že se vám to nemusí nikdy povést.

Druhého totiž nezměníte, buď chce udělat změnu sám a myslí to vážně a chce to nejen kvůli vám, ale také kvůli sobě, v opačném případě změna nebude trvalá. Důvodem je, že se ve skutečnosti kvůli vám nezmění, pouze se omezí a uznejte sami, že omezovat se není nic příjemného. Proto je jen otázkou času, než se dotyčný člověk vrátí do stavu, který je pro něj přirozený. Tedy ten narušující vaši životní hodnotu.

Tím nechci nikoho vyzívat, aby hodil flintu do žita, pouze říkám, že vždycky záleží na člověku a na tom, jak jste pro něj důležití a jak je důležitý on pro vás. Co jeden pro druhého dokážete udělat, abyste se oba ve vztahu cítili příjemně.

S tím mě napadá potřeba, která je důležitá naprosto pro každého. Tou potřebou je bezpečí. Nejkrásnější na tom je, že ji můžeme velmi snadno přeměnit v důležitou životní hodnotu, pokud chceme druhým tento pocit nabídnout. Kdy nám záleží nejen na sobě, ale i na druhých, na jejich bezpečí, na jejich štěstí a na tom, aby byli v pořádku a cítili se hezky. Tato životní hodnota by měla být nedílnou součástí nejen partnerského vztahu.

Zamyšlení nad vlastními životními hodnotami

Ještě zmíním jednu důležitou věc, není běžné zamýšlet se nad vlastními životními hodnotami. Mě samotnému sepsat si hodnoty, které popisuji výše, trvalo přes týden. Důvod je takový, že jsou pro nás tyto věci tak přirozené, že jim jednoduše nevěnujeme pozornost. Dokonce jsem si některé životní hodnoty uvědomil až poté, co o nich mluvil někdo jiný.

Napište si je a podrobněji rozveďte, co pro vás která životní hodnota představuje. Je velmi zajímavé sledovat, nejen jak další přibývají, ale i to, jak si více uvědomujete, co pro vás znamenají.

Díky tomu se na ně můžete více zaměřit, a ještě lépe je rozvinout. Například jsem do své životní hodnoty komunikace přidal následující pasáž až po několika měsících – otevřeně hovořit o problémech, neshodách a potřebách v partnerství, s přáteli i s rodinou. A to není jediná věc, kterou jsem si na sobě po takové době uvědomil.

Kam dál?

Podívejte se na mé další články vedoucí vás k životní spokojenosti, materiální hojnosti i k funkčním vztahům.

Naučte se poznat podvody, ať nepřijdete o své peníze

Naučte se poznat podvody, ať nepřijdete o své peníze

Prozradím vám, jak nenaletět podvodníkům, abyste ochránili své peníze. Dennodenně se z nás podvodníci snaží vylákat naše pracně vydělané peníze atraktivními investičními projekty a dalšími jen těžce odolatelnými nabídkami. Mnoho lidí již takto přišlo o své peníze...

Jestli článek neobsahuje řešení právě pro vás, nebo možná i po jeho přečtení tápete s tím, co dál, nabízím vám svou konzultaci, při níž se zaměříme na to, co potřebujete právě vy.

Share This