Nedávno jsem odpovídal na dotaz, zda je v pořádku, když žena požaduje, aby za ní muž vše platil a ve všem jí vycházel vstříc. Dále dotaz obsahoval tvrzení, že jsou takové ženy chytřejší, když od muže stále něco vyžadují. Ve společnosti je to často řešené téma na straně mužů i žen, proto jsem se rozhodl svou odpověď zveřejnit a poskytnout tak vysvětlení pro obě pohlaví.

I přes jednoduchost otázky je téma mnohem složitější, protože takové vztahové nastavení není výhodné vůbec pro nikoho (ani pro ženu, ani pro muže). Možná si říkáte proč, když se žena nebude muset o nic starat a muž si takto zajistí její přízeň. Překvapivě je důvodů celá řada a ve své odpovědi je postupně vysvětluji.

Zastaralý koncept živitele a hospodyňky

Mnozí se často argumentačně opírají o to, jak jsme to měli v minulosti i přesto, že dnes jsou podmínky pro obě pohlaví zcela jiné. To je jako se mentálně zaseknout někde v dávné historii, v které ani nikdo z nás nežil.

Pokavaď oba chodí do práce, požadovat od muže, aby vše platil a vše zajišťoval a princezna nemusela hnout ani prstíkem, je naprosto scestné. Úplně totéž platí z druhé strany, muž nemá nárok požadovat po ženě, aby se postarala o domácnost a dělala mu služku, když také chodí do práce a podílí se finančně na chodu domácnosti.

Přežitý koncept, muž živitel rodiny a žena hospodyňka, lze pochopit, pokud muž nosí domů peníze a žena nemusí pracovat. Jinak toto nastavení postrádá smysl.

Zbytečnost a nahraditelnost mužů

Ženy, co očekávají kompletní servis a myslí si, že jsou něco víc, že muž si musí ženu zasloužit a že muži jsou zbyteční, nahraditelní a podobně, se tímto uvažováním staví do role majetku, nikoliv do role plnohodnotné životní partnerky. I žena si musí zasloužit svého muže, jestli chce to nejlepší z dostupné nabídky.

Muž si to odbude poplacením ženiných potřeb a dále se nemusí snažit, protože má prostě splněno. Ženy stárnou, objevují se jim vrásky, šedivějí jim vlasy a mohl bych pokračovat. Zatímco majetek dobře zaopatřeného muže v čase roste. Takže je pro něj poměrně snadné ženu vyměnit za mladší, která se prostě spokojí s tím, že za ni bude vše hrazeno.

V tomto druhu vztahu málokdy žena získá upřímně milujícího partnera, který s ní bude chtít být, i když jí bude 50 a více, pokud mu stačí nabídnout část svého jmění nějaké mladší.

Rovnocenné partnerství

Muži, kteří chtějí opravdový vztah a nemají zájem považovat ženu za věc, chtějí do života rovnocennou partnerku. To znamená, nebudou platit za to, že s nimi bude trávit čas.

I kdybych byl tak majetný, že bych mohl partnerku živit, i tak se potřebuji přesvědčit, že dokáže zaplatit sama za sebe a postarat se o sebe, abych věděl, že se mnou není kvůli penězům.

Pozvat a zaplatit je v pořádku, ale neexistuje, aby to byl základní kámen vztahu.

„Nezaplatíš, nebudu s tebou.“

Tímto ženy mužům sdělují, když budeš mít úraz, horší práci a nebudeš už moct za mě platit, najdu si jiného. Jaký má smysl pro muže investovat svůj čas, energii a emoce do takové partnerky? Dle mého, žádný.

Když jde žena s kůží na trh

Jestli ženy chtějí, aby si je jejich muž doslova kupoval ok, je to každého věc, najdou se muži, co s tím nemají problém. Jenže se tímto přístupem ženám velmi zužuje výběr. Muži, co v mnoha ohledech nemusí být pro partnerství použitelní, tento nedostatek řeší finančně a to nemusí být ani movití. Neumějí se k ženě chovat, ženy s nimi nezůstávají, takže nemají zkušenosti, a nakonec to vyřeší naditou peněženkou.

Neříkám, že nejsou výjimky, nicméně narazit na movitého psychopata, který vnímá ženu jen jako věc, není až tak vzácné. Jsou to skvělí manipulátoři, takže to ze začátku ani nepoznáte. Jak psychopaty rozeznat, to je na samotné téma.

Vše stojí na sebehodnotě mužů

Dále je to o sebehodnotě mužů. Kdo si věří, prostě si počká na takovou, co ho nebude finančně vysávat a zůstane v jeho životě kvůli úplně jiným a hlavně významnějším kvalitám. Ale abych neshazoval význam peněz, pro dobrý vztah je důležité, aby oba byli schopní se uživit bez toho druhého a nezneužívali se vzájemně po finanční ani po jiné stránce.

Pomoct si a potěšit vzájemným pozváním je v pořádku a ke vztahu to patří, ale ne že všechno táhne jeden nebo druhý. Jsou i ženy, co finančně zaopatřují muže, a to také není dobře.

Takže buď mám jako muž dostatek sebevědomí a nemusím vše platit, nebo ho mám málo a abych tedy nebyl sám, beru i takovou ženu, jejíž základní vztahovou podmínkou je, že nemusí mít u sebe peněženku.

Bohužel, kdo se z mužů rozhodne pro ustavičné placení, nikdy nebude vědět, zda je s ním partnerka díky jeho charakterovým přednostem, nebo jestli jen čerpá jeho peníze. S touto skutečností je dále spojena celá řada otázek.

E

kdy mě vymění za někoho movitějšího?

E

bude se mnou, i když se má finanční situace zhorší a nebudu za ni schopný platit?

E

vymění mě za stejně movitého, ale schopnějšího, protože se mnou není kvůli tomu, kým jsem, ale jde jí o peníze?

E

jaká je šance, že mi bude věrná, když jí jde jen o to, abych platil?

E

jaké má životní hodnoty, když to nejdůležitější jsou pro ni moje peníze?

E

bude se snažit a mít zájem rozvíjet náš vztah po citové stránce?

E

bude dostatečně vztahově zkušená, když jsou pro ni vztahy jen o penězích, a tedy nemusí je řešit z hlediska intimity, upřímného zájmu o muže a bude postrádat snahu o jeho zdravý vývoj?

A dalo by se pokračovat celou řadou dalších legitimních otázek, když někdo kvalitu muže poměřuje podle bankovního konta. Více o životních hodnotách si můžete přečíst zde

Každý svého štěstí strůjcem.

Shrnutí mailového mentoringu

Jak vidíte, téma je to obsáhlé, zahrnující celou řadu různých pohledů. Mohl jsem i pokračovat například další kapitolou. Čím je ona žena tak výjimečná, že si zaslouží, aby za ní muž vše platil. Zvláště, když je dnes mnoho žen, které současné rozvržení ve společnosti chápou a raději než aby se staly na někom závislé, hledají muže, který pro ně bude MUŽEM a oni pro něj ŽENOU.

Nicméně to zásadní na otázce a mé odpovědi je skutečnost, že stále v našem povědomí udržujeme tento způsob myšlení. Když muž nezaplatí, ztrácí tím výsadu mít ženu. Nemá smysl se dlouze rozepisovat, v mé odpovědi jasně zaznělo, jak je tento koncept nevýhodný pro obě pohlaví. O to více je zarážející, že si to ani jedna strana neuvědomuje a drží se starých standardů, které beztak byly v historii platné pouze pro vyšší společnost, kde muž dovedl vydělat tolik, aby zvládl zajistit celou rodinu a žena to oplácela postaráním se o domácnost.

Všimněte si, jak je tento historický model v dnešní době deformovaný, protože mnohé ženy nejenže očekávají, že za ně bude vše placeno a řešeno, ale oni ještě navíc očekávají, že doma nebudou nic dělat. Žijí v představě, že si své povinnosti splní sexem a svou přítomností, kdy se muž může chlubit jejich vizáží, ale tím se vracíme k tomu, že ona atraktivita ženy není věčná.

Taková žena slouží muži jako doplněk a doplňky se obměňují. Stejně tak by se žádná žena neměla muži podřizovat jako služka. Pouze ženy, které si skutečně zaslouží lásku svého muže, mohou usínat s tím, že je nevymění s první šedinou nebo vráskou a nebude je považovat jako náhradu za hospodyni. Stejně tak muž má usilovat o lásku a pozornost ženy. Je to společná práce, zdravý vztah vyžaduje aktivní zapojení obou, ne že jeden dře a snaží se a druhý na to prostě kašle.

Využijte mailový mentoring

Vztahy a celkově život není černá nebo bílá. Mnohé si neuvědomíme kvůli emocím, strachu, nedostatku zkušeností, zvyklostí naplňovat očekávání ostatních a i naděje dokáže velmi silně oslepit.

Kvůli tomu se mnohdy zmůžeme pouze na hodnocení „ano“ či „ne“, a už nevidíme širší souvislosti a celou řadu možností a případných důsledků.

Proto požádat o pomoc, o názor, o zkušenost někoho jiného, je v naprostém pořádku.

Kam dál?

Podívejte se na mé další články vedoucí vás k životní spokojenosti, materiální hojnosti i k funkčním vztahům.

Ukončit vztah je v pořádku, hlavně se nevracejte

Ukončit vztah je v pořádku, hlavně se nevracejte

Ukončili jste někdy vztah a mysleli na návrat k bývalému partnerovi nebo partnerce? Případně jste se skutečně vrátili? K takovému počínání nás motivuje více podnětů. Pro vysvětlení touhy obnovit ukončený vztah použiji přirovnání, které jsem si pro sebe po posledním...

Naučte se poznat podvody, ať nepřijdete o své peníze

Naučte se poznat podvody, ať nepřijdete o své peníze

Prozradím vám, jak nenaletět podvodníkům, abyste ochránili své peníze. Dennodenně se z nás podvodníci snaží vylákat naše pracně vydělané peníze atraktivními investičními projekty a dalšími jen těžce odolatelnými nabídkami. Mnoho lidí již takto přišlo o své peníze...

Share This