Prvním a nejdůležitějším krokem je racionalizování žárlivosti. To vás přivede k pochopení, že žárlivost nedává smysl. Pokud si toto uvědomíte a sami se té žárlivosti budete chtít aktivně zbavit, teprve pak máte šanci s tím skutečně něco udělat.

Pokud jste nečetli předešlý článek Vztah pln žárlivost vs. vztah s důvěrou nejen v sebe, podívejte se na něj, důvody pro zbavení se žárlivost se vám pak budou hledat lépe. Opravdu to není o tom, přečíst si kroky níže, jen abyste se utvrdili, že jsou nesmyslné, a vaše žárlivost oprávněná.

Pokud si článek přečtete s vnitřním nesouhlasem nastaveným dříve, než začnete vůbec číst, pak vám logicky jeho obsah nic nedá. Je třeba být otevřen tomu, že je žárlivost špatná. Ostatně právě to by měl být důvod, proč jste na tento článek klikli a rozhodli se na něj podívat.

Nyní vám představím čtyři kroky, které vám pomohou nadobro s žárlivostí skoncovat.

1. Racionalizujte si žárlivost

Logické vysvětlení je prosté a funkční, avšak naneštěstí kvůli emocím někdy ztrácíme schopnost ho vidět, natož si ho připustit. Na začátek vám nesmyslnost žárlivosti shrnu ve třech bodech.

E

žárlivostí neukazujete svou lásku, ale strach, kterým sebe i druhého omezujete

E

žárlivostí ubližujete a křivdíte partnerovi

E

žárlivostní nepředejdete ztrátě partnerky, ale naopak její ztrátu uspíšíte

V prvé řadě je třeba si ujasnit, že žárlivostí nikdy, opravdu nikdy nedocílíte ničeho pozitivního. Začít můžeme například u pocitů, když se vaše partnerka rozhodne být s někým jiným, než s vámi.

Co s ním dělá? Jak dlouho budou spolu? Bude se s ním cítit lépe, než se mnou? Proč s ním vlastně vůbec je, když má mě? Co tím sleduje? Dělá mi to naschvál? Proč prostě není raději se mnou, když dnes se mnou mohla být…?

Je to tak nějak těsně před explozí hlavy, vnitřností, prostě všeho.

Večer strávený o samotě nebo s přáteli je pro žárlivé těžkým průchodem pekla, jehož konec je v nedohlednu. Přitom k prožívání stěží popsatelného trýznění stačí tak drobná věc, jako že se vaše partnerka setká se svým kamarádem.

Pozdější ujištění, že vás stále chce za svou spřízněnou duši, je pro vás jen malou útěchou. Protože vás bude neustále tížit temný mrak očekávání, kdy… se… s ním… uvidí znovu.

Někdy žárlivost dokonce vyústí v hádku s nesmyslnými nařčeními a oběma je po udobření jasné, že je jen otázkou času, než se zbytečný spor bude opakovat. To samo o sobě je pro váš vztah velmi nežádoucí. Ať samotná obava, že se žárlivá scéna bude dít znovu a znovu, nebo zda se pro „domácí klid“ vzdáte svých přátel.

Poznáváte se v tom?

Skutečně vám dává smysl dobrovolně se vystavovat takovým pocitům? Bezhlavě žárlit, místo toho, abyste se plnili radostí, protože si s vámi partnerka přeje propojit svůj život?

Nebo jste ve vztahu s někým žárlivým a dává vám smysl toto snášet? Ničím se neproviňujete, partner to přeci musí vidět, tak máte čisté svědomí a čekáte, až přestane žárlit. Přeci nemá na co. Jenže nepřestane, protože on to vnímá úplně jinak. Vy se mu nevěnujete, raději jste s někým jiným než s ním… Žárlivému člověku nevysvětlíte, že vidět se s přáteli, je v pořádku.

Povězme si na rovinu, dobrovolně zatratit své přátele, je naprostý nesmysl. Je to okamžité snížení hodnoty vlastního života. Přitom je pro něco tak zásadního důvodem bezohlednost a nepochopení partnera, oboje plynoucí ze žárlivosti. Nehledě na to, že přátelství mívají větší životnost než vztahy, tedy pokud se jich nevzdáte.

Je na čase, abyste si připustili krutou pravdu. Jestliže žárlíte a vaše partnerka vám je nevěrná, je vám to prostě k ničemu. Nevěrná vám bude dál a vy to nepoznáte, jestli se vám nepřizná. No, a pokud žárlíte a vaše polovička vás upřímně miluje, je vám věrná, nepochybuje o vás ani o vašem vztahu, pak jí ohromně křivdíte a ubližujete. Dáváte ji za vinu věci, které nejen nedělá, ale ani by ji nenapadly. Sami uznejte, že by něco takového nebylo ani trochu příjemné vám samotným.

Jak byste se cítili, když by vás neustále někdo vinil z něčeho, co neděláte? Hádal se s vámi, omezoval vás a jen byste čekali na to, až mu zase bouchnou saze a zkazí vám celý den, víkend, týden, dovolenou…

2. Připusťte si, že je žárlivost váš problém, protože vašeho partnera se netýká

Že máte problém s žárlivostí, je vina vašeho partnera? On může za to, že si nevěříte, ačkoliv se k vám chová hezky a láskyplně? Z čeho ho to viníte? Proč mu dáváte k tíži váš problém? Pochopte, že budete žárlit, ať budete s kýmkoliv. Vždy si pro sebe najdete nějakou záminku, abyste mohli nejen sobě ubližovat.

Je to stejné, jako když vám přítel udělá masáž, která je jen pro vás a s nikým jiným něco takového nesdílí a vy se místo poděkování nevděčně ohradíte, zda takovou masáž dělá i nějaké jiné a kdy to bylo naposled, jak často, jak se při tom cítila…

Zdá se vám popsaná situace výše alespoň trochu šílená? Partner pro vás udělá maximum a dočká se od vás jen zloby, výčitek a obviňování.

Skutečně se vám takové chování zdá fér? Copak se aspoň trochu necítíte trapně a zahanbeně? A pokud ano a znáte ten chvilkový pocit procitnutí, že jste se skutečně zachovali špatně, omlouváte se a doufáte v odpuštění, proč v tom pokračujete? Proč vystavujete svým problémům svého partnera znovu a znovu? Své žárlivosti? To je vaše žárlivost, jen vaše a nikdo na ní není zvědavý. Vaše žárlivost není problém vašeho partnera, je to váš problém.

Pokud se žárlivosti alespoň zatím nedovedete stranit, buďte alespoň natolik charakterní, že se s těmi sžíravými pocity poperete sami a nebudete je přenášet na svou polovičku.

Věřím, že byste si přáli, aby o vás partner před kolegy v práci, rodinou i přáteli, mluvil hezky. Aby vyprávěl, jak si vás váží, jak hezky se k sobě chováte, místo stížností na vaši neutuchající žárlivost a ohromně husté dusno, které ve vztahu vytváříte. Pak půjdete společně mezi lidi, kde vás třeba budou znát z vyprávění, a i když vám to patrně nikdo neřekne do očí, bude si o vás myslet své a možná se podle toho i k vám chovat.

Považte i riziko, že pak přátelé vašeho partnera mohou tlačit na to, aby vztah s vámi za takových podmínek ukončil. A věřte nebo ne, stát se to klidně může. Přátelé mívají velký vliv.

Ani nezapomínejte na to, že jsme svobodné lidské bytosti, které mohou být, s kým chtějí. Vztah není nic samozřejmého ani nárokovatelného a stejně tak nemůžete někomu omezovat jeho lidskou svobodu kvůli své žárlivosti.

Samozřejmě nepíšu o nevěře, ale o stýkání se s přáteli libovolného pohlaví. A vězte, že dohoda typu, oba jsme žárliví, tak budeme jen spolu a na své přátele zapomeneme, není ku prospěchu ani jednomu z vás. Jen si dobrovolně omezujete svou svobodu a riskujete ztrátu nedozírně cenných přátel, kteří tu budou, i když váš vztah skončí (pokud se na ně nevykašlete).

Přestaňte přenášet na svůj vztah své problémy. Hledání opory je jedna věc, ale používat svou nejdražší polovičku na vybíjení své nejistoty žárlivostí byste měli jako racionální lidé sami odsoudit.

3. Uvědomte si svou hodnotu a vybudujte si zdravé sebevědomí

Předchůdcem žárlivosti bývá nízké sebevědomí. Hláška typu: „Tobě věřím miláčku, jen nevěřím jí“. Je ukázkový příklad nízkého sebevědomí, se snahou tuto skutečnost zamaskovat. Místo osočení, že nevěříte partnerovy, prostě řeknete, že nevěříte ostatním, ale je to jedno a totéž.

Už jsme si popsali, že jsme svobodné bytosti, a tudíž je vedlejší, komu věříte a komu ne (zda jste prosti žárlivosti, nebo jste jí plní). Vy máte právo vyslovit přání, nikoliv nařízení a už vůbec nemáte nárok komukoliv říkat, s kým se může, nebo nemůže stýkat.

Pokud by mi partnerka zakazovala stýkat se s kamarádkou, odmítl bych na něco takového přistoupit, a je jen na ní, jak se s tím vyrovná, protože je to její neopodstatněná žárlivost, tedy její problém. Mohu samozřejmě vysvětlit, že je to jen kamarádka a že ji znám mnohem déle než svou partnerku, ale víme, že si žárlivost s logickými argumenty příliš nerozumí.

Nízké sebevědomí v nás plodí obavu, že bychom mohli být nahrazení hned prvním kamarádem. Rozdíl mezi dobou, kdy jsem sebevědomí neměl dostatečné a současností, je obrovský a kvalita vztahu je úplně někde jinde oproti těm minulým. A k tomu ještě mít sebevědomou ženu, která oplácí důvěrou a ne žárlivostí, jak už jsem v předešlém článku Vztah pln žárlivost vs. vztah s důvěrou nejen v sebe psal, je harmonie.

Já si přeji, abyste si uvědomili, že je žárlivost velmi úzce spjata s tím, jak hodnotíte sami sebe. Je třeba hledat příčinu žárlivosti v sobě, nikoliv v partnerovi. Už jen tohle uvědomění vám velmi pomůže ve vztahu i v osobním životě.

Není řešením pátrat po někom, na nějž byste nežárlili, ale je třeba hledat v sobě sebevědomí a vnitřní hodnotu. Teprve pak přestanete žárlit.

Buďto věříte síle vašeho vztahu a sobě, nebo budete po celou dobu trvání partnerství v nepřetržité obavě, že se zamiluje do někoho jiného.

Žárliví lidé mívají nenaplněné životy. Něco jim v nich schází, postrádají životní smysl, nedovedou se sami se sebou cítit příjemně a kvůli tomu je pro ně samota naprosto odstrašující. Právě proto velmi často lpí (více v článku Vymezte se nezdravému lpění ve vztahu) na svém partnerovi a obava ze ztráty životního naplnění, které ze vztahu čerpají, se pak mění v žárlivost.

Proto píšu o nalezení vlastní hodnoty, což je základ pro vybudování zdravého sebevědomí. Když dovedete být sami se sebou, samota se pro vás stává přirozenou částí života, která není synonymem pro pohromu. V tomto případě vůbec nezáleží na tom, jaké je vaše postavení nebo bohatství. Bohatství ani vliv nepřinášejí do života štěstí a životní naplnění. Takže i velmi bohatí, ba i velmi vlivní lidé mohou žárlit.

Když naleznete životní hodnotu a dokážete být šťastní jen proto, že jste (více v článku Čtyři kroky ke štěstí a jak se šťastně cítit stále), pak zjistíte, že partnera nepotřebujete. Díky tomu nehledáte někoho za každou cenu a počkáte si skutečně na výjimečného člověka. Nežárlíte, ale doceňujete a vážíte si toho, že se někdo tak skvělý rozhodl propojit svůj život právě s tím vaším.

A když se stane, že váš vztah skončí, víte, že budete v pořádku, protože vaše štěstí nečerpáte ze vztahu, ale z toho, kým jste.

4. Navažte upřímné přátelství bez vedlejších záměrů s opačným pohlavím

Mít přátele opačného pohlaví vám pomůže pochopit, že lze mít čistý přátelský vztah mezi ženou a mužem, aniž by jeden nebo druhý měl nějaké postranní úmysly. Za předpokladu, že takový ryze přátelský vztah z vaší strany navázat dovedete (pokud ne, není to problém vašeho partnera).

Smíšené přátelské vztahy existují a když se vám podaří takový získat, snáze si uvědomíte, že žárlivost není opodstatněná. Pokud by vám partner chtěl být nevěrný, beztak se to nedozvíte, žárlivostí nic nevyřešíte a když půjde za milenkou, bude tvrdit, že jde za kamarádem… Nicméně se zde rozepisuji o vztahu funkčním, který žárlivostí a neoprávněným obviňováním jedině zničíte.

Přátelství mezi ženou a mužem může být velmi hluboké a získáte cenou studnici vědomostí, názorů a životních zkušeností, jež vám stejné pohlaví nemá jak poskytnout. Najednou vám některé věci začnou dávat větší smysl, protože se k vám dostanou jedinečné informace „z druhé strany barikády“.

Ti, co mají přátelé opačného pohlaví, mnohdy zjistí, že nechtějí mít žárlivého partnera. Jednoduše proto, že se se svými přáteli chtějí beze strachu vídat. Navíc někoho už mohou znát značnou část svého života.  Tito lidé sami bývají prosti žárlivosti, protože dobře chápou, že žárlivost postrádá smysl a představuje omezování jejich svobody a je příčinou nesmyslných hádek.

Když si toto uvědomíte, a ještě lépe sami zažijete, snáze se vám bude s vlastní žárlivostí pracovat. Jak se říká: Nečiňme druhým, co nám samotným není příjemné.

5. Nevystavujte se podnětům, které by ve vás mohli žárlivost probouzet

O tomto kroku se mi nepíše snadno, protože pro mnohé z vás bude nesplnitelný. O to důležitější je si o něm povědět, abyste dobře porozuměli pletichám žárlivosti.

Abyste se mohli plně soustředit na přijetí, že žárlivost je v životě něco navíc, stále překážející a znepříjemňující společné prožitky, potřebujete ukončit svůj současný vztah.

Jinými slovy, racionalizování žárlivosti, hledání přátel opačného pohlaví, uvědomění si, že je žárlivost váš problém, a ne vašeho partnera a zapracovat na hodnotě vlastního života, to vše se vám bude realizovat snáze, když budete bez partnera.

Když se budete někde topit, lapat po dechu a bojovat o holé přežití, určitě se z ničeho nic v takové situaci nenaučíte plavat. Prostě utonete. Stejně tak pokud budete neustále vystavováni podnětům probouzející ve vás žárlivost, nebudete mít dostatek prostoru naučit se na ty podněty reagovat jinak. To znamená v klidu, s pochopením a podporou, když vám bude oznámeno, že partner vyráží ven s někým jiným, než s vámi a nebude stejného pohlaví.

Pátý krok považuji za naprosto zlomový a je nezbytné vědět, že se vám povede mnohem lépe, když nebudete mít vztah. Proto, pokud toto čtete a zrovna jste sami, využijte toho a nedovolte ovlivňovat váš život emocí, která vám navozuje pouze nepříjemné pocity. Zbavit se žárlivosti ve vztahu pro vás bude mnohem, mnohem obtížnější.

Kam dál?

Podívejte se na mé další články vedoucí vás k životní spokojenosti, materiální hojnosti i k funkčním vztahům.

Naučte se poznat podvody, ať nepřijdete o své peníze

Naučte se poznat podvody, ať nepřijdete o své peníze

Prozradím vám, jak nenaletět podvodníkům, abyste ochránili své peníze. Dennodenně se z nás podvodníci snaží vylákat naše pracně vydělané peníze atraktivními investičními projekty a dalšími jen těžce odolatelnými nabídkami. Mnoho lidí již takto přišlo o své peníze...

Jestli článek neobsahuje řešení právě pro vás, nebo možná i po jeho přečtení tápete s tím, co dál, nabízím vám svou konzultaci, při níž se zaměříme na to, co potřebujete právě vy.

Share This